Så här ansöker du

Kvinna sitter vid bord med datorn. Foto: Mostphotos

Ditt barn kan börja på förskola eller familjedaghem tidigast när det fyllt ett år. Vi behöver din ansökan minst fyra månader före önskat placeringsdatum. I Haninge kommun tillämpas platsgaranti, vilket innebär att du har rätt att få en plats för ditt barn i kommunen fyra månader efter att du har ställt dig i kö.

Alla förskolor och familjedaghem i kommunen, kommunala såväl som fristående, har en gemensam kö. Det innebär att du söker på samma sätt oavsett vilken barnomsorg du önskar.

Ansök om barnomsorg via Haninge kommuns e-tjänst

OBS! Ansökan om förtur och utökad tid i förskoleverksamheten samt utökad tid i fritidsverksamheten på fristående skolor/skola utanför Haninge kommun görs på särskild blankett. 

Till sidan med blanketter

Så här går ansökan till

Du ansöker enkelt via vår e-tjänst, och det behövs inget lösenord eller användarnamn. Du behöver heller inte bo i kommunen, däremot är det viktigt att du anger din folkbokföringsadress i ansökan. Du väljer upp till fem alternativ, och efter att vi har mottagit din ansökan får du en köbekräftelse skickad till dig per post. Om du redan har en förskoleplats, men vill byta gör du en ny ansökan på samma sätt.

När du blir erbjuden en plats kan du tacka ja till den erbjudna platsen, men stå kvar i kö till högre rankade alternativ. Du kan också tacka nej och stå kvar i kö till högre rankade alternativ.

Så här fördelas platserna

Plats i förskola eller familjedaghem erbjuds i en turordning som utgår från anmält behovsdatum.

Förtur ges utifrån följande prioritetsordning:

  • Geografiskt upptagningsområde/syskonförtur
  • Geografiskt upptagningsområde
  • Syskonförtur

Om ett barn som har eller får ett syskon redan är placerat på en förskola eller i familjedaghem får syskonet automatiskt syskonförtur. Inga platser reserveras i avvaktan på syskonet.

Om du ansöker om en plats i en annan förskola eller i annat familjedaghem på grund av att den verksamhet där ditt barn går läggs ned ska kötiden räknas från det datum då barnet placerades i kö.

Förskolans öppettider

För förskola gäller öppettiderna klockan 06.30–18.00 (18.30 vid behov).

Om ditt barn får ett syskon har barnet rätt att under en omställelsetid på en månad vara kvar på förskolan i samma omfattning som tidigare. Därefter har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar i veckan. Under perioden 6 april till och med 31 december 2020 är dock vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa sänkt till 15 timmar per vecka istället för 30 timmar per vecka. Beslutet omfattar även pedagogisk omsorg, och är fattat av grund- och förskolenämnden med anledning av den pågående coronapandemin.

Arbetar du på obekväm arbetstid?

Om du har barn mellan 1–10 år, och arbetar kvällar, nätter och helger så kanske du behöver omsorg på obekväm arbetstid.

Mer om barnomsorg på kvällar nätter och helger

Vad kostar barnomsorgen?

Avgiften betalas under årets alla tolv månader. Kommunen tillämpar maxtaxa och avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt, oavsett vem som är vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att hushållets korrekta inkomst finns registrerad. Om en vårdnadshavares civilstånd ändras, det vill säga om någon i familjen blir sambo eller ensamstående, ska du anmäla det eftersom förändringen kan komma att påverka din avgift för barnomsorgen. Du ändrar ditt nya familjeförhållande i e-tjänsten för barnomsorg.

Beräkna din barnomsorgsavgift

Mer om avgifter för barnomsorg

Rätt till allmän förskola

Alla tre-, fyra-, och femåringar har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka. Det innebär i praktiken att barnet kan vistas 3 timmar per dag på förskola utan avgift. Barn som redan har en placering får istället en reducering av avgiften motsvarande 25 procent.

Vid ansökan om allmän avgiftsfri förskoleplats så blir barnet placerat på tillgänglig förskola. Har barnet en tidigare placering så kommer den avslutas. Allmän avgiftsfri förskoleplats gäller endast från 1 september till och med 31 maj (med undantag för julledighet), därefter avslutas placeringen automatiskt. Önskas placering efter avslutad plats så måste en ny ansökan göras.

Det går inte att ansöka om avgiftsfri placering under en specifik period för att sedan gå tillbaka till sin ”vanliga” placering. Då behöver en ny ansökan göras och vänta i kö som vanligt.

Mer om avgifter för barnomsorg

Uppsägning av barnets förskoleplats

Om du vill säga upp din plats gäller uppsägningstiden en månad från det att din uppsägning har registrerats. Uppsägning görs i e-tjänsten för barnomsorgen eller via blanketten nedan. Om platsen inte utnyttjas kan den komma att sägas upp.

Portalen E-tjänst för barnomsorg

Via portalen e-tjänst för barnomsorg kan du se allt som rör dina barns förskole-, familjedaghems- och fritidshemsplaceringar. Du ser dina erbjudanden och dina placeringar, du kan göra inkomständring, ändra schema eller säga upp din plats. Du loggar in genom att använda e-legitimation.

Har du frågor, kontakta oss

Telefontider:
Måndag: 09.00–11.00
Onsdag–fredag: 09.00–11.00

Kontakta oss via mail
ubfbarnomsorg@haninge.se

Selma Johannesson
Områden: Jordbro, Västerhaninge och Handen
08-606 48 67

Peter Öbrink
Områden: Vega, Norra Söderby, Skärgården,Brandbergen, Svartbäcken och Vendelsö
08-606 87 09

Patricia Gehrke
Områden: Tungelsta och Lida
08-606 92 42

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2018