Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår förskola

Förskolan Fjäderkobben ligger naturskönt i Jordbro. Vi har en stor gård som lockar till lek och spännande upptäckter och den ligger i direkt anslutning till skogen samt till goda kommunikationer.

Fjäderkobben är en del av Jordbro förskolor.

För oss är förskolan som mötesplats viktig. Barnen får gemensamt och enskilt utforska demokrati genom olika uttryckssätt. Vi värnar om delaktighet och samarbete med familjer.

På förskolan ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet under hela sin dag på förskolan, det vi kallar utbildning.  Vi arbetar  projektinriktat, barnen får utforska sina frågor och teorier i en pedagogisk miljö inne och ute. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att barnen tillsammans med sina kompisar och famijer ska få syn på sin utveckling och sitt lärande på förskolan. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där barnens frågor tas på allvar. Att kunna påverka sin situation och få sin röst hörd är en av grunderna i ett demokratiskt samhälle

Senast uppdaterad: 1 november 2023