Våra avdelningar

Barnen skuggleker. Barnen skuggleker. Foto: Claudia Fried

På förskolan Fjäderkobben har vi fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. På avdelning Knopen och Bojen går barn som är 1–3 år och på avdelning Masten och Trossen  går barn som är 3–6 år

Grunden i våra miljöer ska vara likvärdig, med en progression, en ökad svårighetsgrad. Ju längre upp i åldrarna barnen kommer desto mer avancerat blir utforskandet av material och de olika tekniker vi använder. Vi ser att barnen tar med sig och bygger på sina kunskaper och erfarenheter, de lär i samspel med varandra, miljö och material. Vi arbetar i tvärgrupper där barnen får möjighet att mötas och lära av och med varandra.

Senast uppdaterad: 15 september 2022