Organisation och ledning

Foto: Pixabay

Förskolan Fjäderkobben tillhör Jordbros förskoleområde tillsammans med förskolan Segelkobben, Knallen, Gräskobben, Förskolebussen, Blåsippan, Långbäling och Hemsö.

I Jordbros förskolor tar vi vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande. Vi samarbetar och inspierar varandra till vidare utveckling.

På vår förskola arbetar vi i arbetslag, de äldre barnens avdelningar bildar två arbetslag och den yngre barnens avdelningar bildar två arbetslag. Vi har två teamledare som har ett övergripande pedagogiskt ansvar samt ser till att all samordning på förskolan fungerar.

Senast uppdaterad: 19 november 2021