Organisation och ledning

Foto: Pixabay

Förskolan Fjäderkobben tillhör Jordbros förskoleområde tillsammans med förskolan Segelkobben, Knallen, Gräskobben, Blåsippan, Långbäling och Hemsö.

I Jordbros förskolor tar vi vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande. Vi samarbetar och inspierar varandra till vidare utveckling.

På vår förskola arbetar vi i arbetslag, de äldre barnens avdelningar bildar ett team och de yngre barnens avdelningar bildar ett team. Vi har en teamledare som har ett övergripande pedagogiskt ansvar. Vi har även en samordnare som ser till att all samordning på förskolan fungerar.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023